კომპანიის შესახებ

შპს "აგრო ბესთ"-ი გთვაზობთ:

 მაღალი ხარისხის აგროქიმიკატებს.

 მინერალურ და ორგანულ სასუქებს.

 ბიო პრეპარატებს.

 დაწვიმებითი და წვეთოვანი მორწყვის სისტემებს.

 წვეთოვანი სისტემების პროექტირებას და მონტაჟს.

 

 საჭიროების შემთხვაში, ჩვენთან  შეგიძლიათ ისარგებლოთ უპროცენტო განვადებით, საშეღავათო პერიოდით